Mener bilutleie må ta større ansvar i reiselivsnæringen – Anne-Lene Paulshus Vold med viktig verv i NHO Reiseliv

Daglig leder av Hertz i Østfold og Follo har nå blitt styremedlem i NHO Reiseliv, region Øst-Norge. Paulshus Vold mener bilutleiebransjen må få en tydeligere stemme i reiselivsnæringen. Hun ber også sine bransjekollegaer være en mer aktiv bidragsyter i utviklingen av det lokale næringslivet i sine regioner.

– Bildeling er en del av løsningen på de klimautfordringene som hele verden nå forsøker å løse. Vår bransje er viktig, men for å bli hørt må vi være tydelige på det vi bidrar med. Jeg mener også at vi er tjent på å jobbe sammen med resten av reiselivsnæringen. Både for å bidra i klimakampen og for å tiltrekke oss flere innbyggere, turister og bedrifter i våre regioner, sier Anne-Lene Paulshus Vold, daglig leder i Easy Rent AS.

Første fra bilutleie

NHO Reiseliv, region Øst-Norge består av ledere fra hoteller, restauranter og aktivitetsleverandører i Vestfold, Østfold, Buskerud og Follo. For første gang får styret nå også en representant fra bilutleiebransjen.

– Det er på høy tid at også bilutleiebransjen søker og får denne typen verv. Vi er en sentral del av reiselivet og må bidra til å gi både oss selv og reiselivet totalt sett større politisk gjennomslagskraft. Bare på den måten kan vi nå frem i de sakene som er viktige for oss, sier Paulshus Vold.

Hun mener de nye generasjonene nå vil leie heller enn å eie

– For meg er det særlig viktig å skape forståelse for våre ambisjoner når det gjelder fremtidige mobilitetsløsninger og å vise at vi både har evne og vilje til å tenke større enn vår egen virksomhet. Fremtidsutsiktene til vår bransje har aldri vært bedre enn de er nå, men det krever hardt arbeid både politisk og i våre respektive virksomheter, sier Paulshus Vold.

Paulshus Vold er også varamedlem i styret til bilutleieutvalget i NHO sentralt. Dette utvalget arbeider med å forbedre rammevilkårene for bilutleiebransjen.

Samarbeider om mobilitet

God tilgjengelighet, miljøriktige kjøretøy og brukervennlige tekniske løsninger er viktige satsningsområdene for Hertz i Norge. I tillegg er selskapet en aktiv deltaker i prosjekter knyttet til mobilitets- og delingsløsninger som «Reisenavet» med blant andre Forskningsrådet, Entur, SINTEF, Ruter, Kolumbus, samt «Mobilitetsfloken» med Æra, NAF, TØI og Q-Free, m.fl.

– Vi satser knallhardt på tilgjengelighet og ny brukervennlig teknologi. I tillegg jobber vi med nye leie- og mobilitetskonsepter slik at folk som bor sentralt i de større byene ikke skal ha behov for å eie egen bil. Her samarbeider vi nå med de beste forskningsmiljøene i Norge. Vi skal bli Norges ledende mobilitetsaktør. Jeg håper Anne-Lenes engasjement bidrar til at flere taler bransjens sak og at flere ser forretningsverdien i å utvikle det lokale nærings- og reiselivet, sier Trygve Simonsen, adm. direktør i Hertz Norge.