HSMAI: Årets Selger 2019 skal kåres!

Torsdag 9. januar på Scandic Fornebu arrangeres de årlige HSMAI Markedsføringsprisene, HSMAI Eventprisene og Årets Unge Ledere og Årets Hotelier. Dette er en konkurranse hvor vi skal feire de beste i bransjen i Norge. Det blir en dag og helaften med festmiddag.

Nytt av året er at Årets Selger skal deles ut.

Prisen – Årets Selger – går til den personen som har utmerket seg innen følgende områder:

1. Salgsresultater – overgått mål og forventninger i forhold til budsjett 
(Under dette punktet skal det vises til at økonomisk resultat står i klar relasjon til salgsmål)

2. Vedkommende har vist klart initiativ og kreativitet i minst en krevende salgsprosess- med positivt resultat
(Under dette punktet ønsker vi en beskrivelse av konkrete eksempler på kreativ salgsprosess- inkludert resultat)

3. Vedkommende kan vise til konkret personlig  vekst – utvikling i sin rolle det siste året 
(Under dette punktet vises det for eksempel til : utvikling av nøkkeltall-snittverdi- antall kundeaktiviteter, eller vesentlig økt hit rate)

4. Vedkommende er en team- player
(Under dette punktet ønsker vi konkrete aktiviteter som underbygger dette)

Alle punktene må dokumenteres grundig av nærmeste leder/ledergruppe. Dette vil danne «årets salgs CV 2019» for vedkommende selger- kandidat (Det er denne som skal vurderes av juryen) Videre må vedkommende stå i nevnte stilling- og ha vært i denne i hele 2019

Hvem kan nomineres? Den nominerte skal være i en selgerrolle med direkte ansvar for salgsprosessen og resultatene- altså forhandle og selge direkte med beslutningstaker. (Gjelder ikke supportrolle – inne-salg/mottak  – KAM- Revenue, ledere – etc)   

De nominerte skal jobbe innen  flyselskap – hotellbransje- leiebilfirma eller BTA – (forretningsbyrå)

Send nominasjon(er) til postbox@hsmai.no og marker emnefeltet med «Årets Selger»

Anonymisert: Nominasjoner blir anonymisert ovenfor juryen. Når juryen har gjort sitt arbeid blir det annonsert hvem som har gått videre.

Jury: Det vil være en egen jury for Årets selger og vil bestå av personer utenfor hotell- og reiselivsbransjen.

Frist for nominering: Snarest og senest innen onsdag 4. desember 2019