Vinteren betyr sesongjobbmuligheter i fjellet: – Stadig økt interesse fra jobbsøkere til SkiStars destinasjoner

Vinteren står for tur, og det innebærer et tusentalls jobbmuligheter i fjellet når feriearrangøren SkiStar skal fylle 2.200 sesongstillinger. Til sammen har 12.000 unge mellom 18-24 år fått jobb hos SkiStar de siste 11 årene.

For flere kan valg av retning etter videregående skole være en utfordring når arbeidslivet står for tur. En sesongjobb kan være en mulighet til å prøve hva serviceyrket innebærer og en anledning for mange til å bli kjent med arbeidslivet. At flere har fått øynene opp for fordelene med en sesongjobb bekreftes av den store interessen SkiStar opplever når rekrutteringen åpner hver høst.

– De foregående årene har vi mottatt rundt 3.000 nye søknader, og det har vært en økt interesse for å jobbe på våre destinasjoner i flere år. Det er gøy at dette vedvarer, sier Camilla Sundqvist, HR-sjef hos Skistar, som er spent når rekrutteringen starter i dag.

Til sammen skal et tusentalls stillinger fylles på alle SkiStars destinasjoner den kommende sesongen, og av erfaring lar ikke søknadene vente på seg. Tidligere sesongansatte utgjør forhåpentligvis også en stor andel av de som jobber også denne vinteren.

– Som den ledende feriearrangøren for Skandinavia er våre medarbeidere de viktigste for å gi våre gjester minnerike fjellopplevelser. Trenden de siste årene viser at mange ønsker å komme tilbake til oss og jobbe på våre destinasjoner, noe som selvsagt er en stor tillitserklæring. Det bekrefter langt på vei at vårt fokus på medarbeiderne, fellesskapsfølelsen og arbeidsmiljøet og at de kan utvikle seg i vår organisasjon, er noe de setter pris på, avslutter Sundqvist.

Digital rekrutteringsprosess
I fjor ble det for første gang tatt i bruk en digital løsning for rekrutteringsprosessen, og den løsningen blir videreført til årets ansettelsesprosess. Gjennom perioden fra 1.-20. september kan de som er interessert registrere sin søknad i vår portal. Når søknadsperioden er over, gås alle søknadene igjennom og det gjøres et utvalg av de som samsvarer med stillingene vi har utlyst og kriteriene som stilles til disse. Deretter gjennomføres intervjurunder, og i år ligger det an til å bli fra og med 7. til og med 15. oktober.

Covid-19
Med utgangspunkt i covid-19 pandemien tar SkiStar alle forhåndsregler både i rekrutteringsprosessen og for den kommende vintersesongen, og følger til enhver tid de gjeldende retningslinjer fra myndighetene. Vi forbereder oss på at det kan være aktuelt å opprettholde smitteverntiltak, og tar med oss gode erfaringer fra de foregående sesongene og har fokus på å tilrettelegge for et trygt og sikkert besøk for alle våre gjester.

Fakta

  • SkiStar åpner rekrutteringsportalen for årets vintersesong 1. september.
  • Fra 1.-20. september er portalen åpen for alle som ønsker å søke.
  • Hvert år mottar SkiStar over 3.000 søknader og ca 700 nye sesongstillinger skal fylles for årets vintersesong.
  • Det er ledige stillinger innen 80 forskjellige områder. Se alle de ulike stillingene her.