Turistbusser som før

– For sommersesongen 2011 blir det ingen endring i regler som gjelder adgangen for utenlandske transportører til å drive innenlands turbusstransport i Norge, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en pressemelding. Etter dagens regelverk har utenlandske transportører adgang til å utføre innenlands turbusstransport i Norge, når dette skjer på ”midlertidig” basis. Reglene inneholder ingen nærmere tolking av begrepet ”midlertidig”. Samferdselsdepartementet har derfor tidligere i år utarbeidet og sendt på høring et utkast til en nærmere…

Les mer