Nye 78 millioner kroner til Hurtigruten

Ved fristens utløp fredag 20. mars 2009 var det tegnet aksjer for drøyt 78 millioner i reparasjonsemisjonen i Hurtigruten ASA. Det betyr at Hurtigruten er tilført nesten 400 millioner kroner i ny egenkapital.

Denne emisjonen setter punktum for en vellykket refinansiering av selskapet hvor de viktigste delene var ny egenkapital og avdragutsettelse fra lånegiverne i tre år.

– Vi er svært godt fornøyd med at våre eiere har tro på Hurtigruten. Det er en stor tillitserklæring at eksisterende eiere og ansatte satser nesten 400 millioner i ny egenkapital til selskapet i et vanskelig finansmarked, sier administrerende direktør Olav Fjell.

Reparasjonsemisjonen som nå er sluttført var et tilbud til de som var aksjonærer i Hurtigruten per 22. desember 2008 og som ikke fikk kjøpe aksjer gjennom den rettede emisjonen før jul.

Kilde: Cision Wire