Strengere krav til mathygiene

Nye og strengere krav for håndtering av mat er rett rundt hjørnet.

– Vi er ganske sikre på at reglene kommer i hvert fall før sommeren, sier bedriftsrådgiver Jasmijn Wieringa Evjen i NHO Reiseliv.

Den såkalte hygienepakken ble innført i EU allerede i 2006. Nå står Norge og de andre EØS-landene for tur.

Inntil nylig var beskjeden fra Mattilsynet at regelverket blir gjeldende fra 1. april. Men nå heter det at første mulige dato er 1. mai. Norge venter på at Island skal bli ferdig med godkjenningen. Men islendingene har hatt annet å tenke på de siste månedene.

– Vi er ganske sikre på at reglene kommer i hvert fall før sommeren, sier bedriftsrådgiver Jasmijn Wieringa Evjen i NHO Reiseliv.

– Tryggere mat

Det nye hygieneregelverket krever at dagligvarehandelen, bakerier, restauranter, hoteller, kantiner og alle andre som selger og serverer mat skal ha kvalitetssystemer basert på det internasjonalt anerkjente HACCP-systemet (se nederst).

– Norsk mat er i utgangspunktet trygg, men nå blir den enda tryggere. Blant annet er de nye reglene opptatt av allergikere, sier næringsmiddelteknolog Geir-Otto Kjelstrup i Anticimex.

Det nye regelverket betyr endret og mer omfattende dokumentasjon i matproduksjonen, ifølge Kjelstrup. Det samme gjelder for analyse, styring, og kontroll av potensielle farer.

De nye reglene er så tunge å tolke på egenhånd at Mattilsynet har bedt hver bransje lage egne retningslinjer, en fortolkning av reglene. Anticimex har fått i oppdrag av NHO å undervise forpleinings- og serveringsbransjen i praktisk bruk retningslinjene.

– Vi er allerede i gang med kursene og merker nok en viss lettelse hos de som får veiledning. Regelverk laget av EU-byråkrater kan være en tung sak i dobbelt forstand, sier Kjelstrup.

Mulig overgangsordning

Selv om det ennå er en viss usikkerhet knyttet til når de nye reglene trer i kraft, setter NHO Service og NHO Reiseliv i gang med kursing i de nye retningslinjene over hele landet.

– Selv om det kan komme overgangsordninger, er det ingen vei utenom. Alle må inn i folden før eller senere. Men vi har fått hele bransjestandarden inn på en brukervennlig CD-rom, sier Jasmijn Wieringa Evjen i NHO.

Men for noen blir overgangen enklere enn andre.

– Hotellkjeder, restaurantkjeder og andre store enheter har mye av innholdet i hygienepakken på plass allerede. Andre og mindre aktører har ofte færre ressurser til rådighet og syns hygieneregelverk er komplisert, sier hun.

Dette er HACCP:

  • Forkortelse for ‘’Hazard Analysis (and) Critical Control Point’’. Den norske oversettelsen av dette er fareanalyse eller risikovurdering.
  • Internasjonalt anerkjent system for fareanalyse og risikovurdering innenfor næringsmiddelindustrien.
  • Skal identifisere alle farer (risikoanalyse).
  • Skal identifisere såkalte ’’kritiske styringspunkter’’, som er betegnelsen på en punkt i en produksjonsprosess som utgjør et kritisk fare for sluttproduktet. Et eksempel på et kritisk styringspunkt er oppvarming av kjøtt eller fisk (skal sikre at eventuelt farlige bakterier blir drept).

Bedrifter i serverings- og forpleiningsbransjen melde seg på kurs HER

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Denne artikkelen er skrevet for Anticimex.