Workshop-suksess

Per-Arne Tuftin, direktør reiseliv, Innovasjon Norge

«Norwegian Travel Workshop er over for denne gang. Til tross for askekrisen samlet vi 600 deltakere fra Norge og 25 land. Arrangementet har vært veldig bra og turoperatørene er svært godt fornøyd. Da er også jeg fornøyd,” skriver Innovasjon Norges reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin på Facebook i dag.

«Norwegian Travel Workshop skal være den viktigste salgsarenaen, hvor det blir tilrettelagt for møter mellom norske og utenlandske reiselivsaktører,» skriver Innovasjon Norge på sine nettsider, der det for øvrig heter at:

Deltakelse på Norwegian Travel Workshop gir direkte mulighet for forhandlinger, kontraktsinngåelser og relasjonsbygging, slik at salget av norske reiselivsprodukter vedlikeholdes, fornyes og økes.

Mål med aktiviteten:

Norwegian Travel Workshop skal bidra til økt omsetning, inntjening og trafikkvekst for den enkelte bedrift og norsk reiseliv.

Deltakerne får anledning til å møte over 300 kvalifiserte turoperatører. Målsettingen er at 10 % av operatørene skal være nye, enten som potensielle norgesoperatører med planer om produksjon, eller som operatører som ikke tidligere har deltatt på arrangementet.

Aktivitetsbeskrivelse: Norwegian Travel Workshop er en viktig møteplass for selgere og kjøpere av norske reiselivsprodukter, og gir en unik mulighet til å møte og forhandle med potensielle kjøpere fra ulike markeder om neste års tilbud, priser og betingelser.

NTW er ett av Innovasjon Norges viktigste reiselivsarrangementer.

Arrangementet baserer seg i hovedsak på forhåndsavtalte møter. Dette gjør det mulig for selgere og kjøpere å forhandle på en direkte og effektiv måte. Det legges på forhånd til rette for ca. 8.000 avtaler, på grunnlag av deltakernes ønsker. Både selgere og kjøpere får også på forhånd anledning til å presentere sitt produkt i hhv. produkt- og markedsmanual, noe som gjør det enklere å avgjøre hvem man ønsker å forhandle med.

De norske bedriftene deltar med egne stands og det er her forhandlingene foregår.
De sosiale arrangementene er også en viktig møteplass for relasjonsbygging og gir mulighet for å pleie eksisterende, og etablere nye, samarbeidspartnere.

For turoperatørene blir det før og etter arrangementet gjennomført visningsturer til ulike områder i Norge, slik at de kan gjøre seg bedre kjent med norske reiselivsprodukter.

Vi gratulerer med det vellykkede arrangementet!

Foto: Per-Arne Tuftin, direktør reiseliv, Innovasjon Norge. Fotograf: Siv-Elin Nærø