Forsvaret til Norwegian

Norwegian-maskin ved landing. Fotograf: Hans Olav Nyborg/Norwegian

Norwegian vant den nye Forsvarskontrakten, som vil gjelde i tre år fra januar 2012. Selskapet vant på alle kriteriene; pris, miljø og kvalitet i leveransen. Forsvaret er i dag Norwegians største kunde, og forsvarskontrakten er den største avtalen flyselskapene konkurrerer om i Norge, skriver selskapet i en pressemelding.

Norwegian vant kontrakten i konkurranse med SAS, som var den andre av to tilbydere. Avtalen trer i kraft 31. januar 2012, og gjelder for tre år, med mulighet for ett års opsjon.

– Fra Forsvarets side er det gjennomført en god anbudskonkurranse. Vi er takknemlige for de tilbud vi fikk. Forsvaret har også tidligere gode erfaringer med Norwegian, sier Petter Jansen, administrerende direktør i Forsvarets logistikkorganisasjon.

Viktig at kunden er fornøyd

– Det betyr mye at kundene er fornøyde, og det er ingen grunn for å legge skjul på at Forsvaret er en stor og viktig kunde for oss, med sine om lag 300.000 reiser i året. At Forsvaret velger oss igjen, i et helt nytt anbud, tar vi som tegn på at vi har levd opp til forventningene, noe vi skal jobbe hardt for å gjøre videre også. Vi vet at Forsvaret har redusert sine reisekostnader med et tresifret millionbeløp, etter at de begynte å fly med oss, sier Norwegians administrerende direktør Bjørn Kjos (under). Teksten fortsetter etter bildet.

Bjørn Kjos

– I tillegg til pris, er vi målt på kriterier som miljø og total kvalitet. Dette er kriterier der vi skal bli enda bedre fremover, når vi får inn flere fabrikknye fly i flåten. Nye fly er det viktigste tiltaket for reduserte utslipp fra luftfarten. Nye fly er også et viktig bidrag til den høye punktligheten Norwegian nå har. Med nye fly, nytt interiør og gratis bredbånd om bord, vil reiseopplevelsen bare bli bedre og bedre, forteller Kjos.

Toppfoto: Norwegian-maskin ved landing. Fotograf: Hans Olav Nyborg/Norwegian