HSMAIs kunnskapsbank om serviceutvikling

Arkivskap

HSMAI Chapter Norway er i full sving med å forberede en kunnskapsbank om serviceutvikling, der tanken er at eksisterende kunnskap om aktuelle emneområder innenfor serviceutvikling, gjøres tilgjengelig for alle som har behov på våre nettsider. Videre skal denne kunnskapen suppleres med erfaringer fra bedrifter og institusjoner som vil dele sine erfaringer.

Prosjektet vil bli en viktig ressurs for HSMAIs medlemmer, og et etterlengtet verktøy for alle som er i en utviklingsprosess.

Poenget er å samle kunnskap, ikke bare den som kommer fra forskning, men også lærdommen som høstes daglig, ute i de forskjellige næringene. Det vil spare enormt med tid og ressurser for bedrifter og andre serviceinstitusjoner, som arbeider med å utvikle seg.

Et viktig moment er tilgang til praksis, eksempler på løsninger som virker, og hvilke verktøy som er aktuelle innenfor de respektive emneområdene.

Portalen har som hovedformål å organisere informasjon, slik at den får en nytteverdi i det daglige. De fleste prosesser krever mye underlag om forskjellige emneområder. Ofte sitter man der og lager løsninger som andre allerede har fått på plass, det er som om hjulet er oppfunnet, uten at man vet om det.

Derfor tenker vi oss at innholdet i Kunnskapsbanken blir praktisk orientert. Vi vil med andre ord gjøre den eksisterende kunnskapen tilgjengelig, ved å systematisere kilder, verktøy, forskning, kurs og opplæringer, referanser, bøker, konsulenter, linker og annet lett tilgjengelig.

Innholdet skal bygges opp rundt det som formelt er tilgjengelig i form av forskningsresultater og publiserte rapporter. Når det blir snakk om hvordan service og servicemodeller fungerer i praksis, kommer sammenligning og erfaringsutveksling inn i bildet.

Det å lage en strategi, kan ofte være enkelt, men hovedutfordringen er å iverksette strategien, slik at den oppfyller hensikten.

Service er et flyktig begrep, som forandrer seg etter varierende sosiale behov, så det kreves kontinuerlig utvikling.

Litt om kunnskapsbanken

Fans of Good Service. ThumbnailDet skal utvikles en kunnskapsbank for å sikre kunnskapshåndering. Kunnskapsbanken, som er en del av Fans of Good Service, skal være med på å bidra til fokus på økt servicenivå i Norge. Prosjektet har bakgrunn i Serviceløftet, som også er etablert av HSMAI. Gjennom møter med, og tilbakemeldinger fra medlemmer og andre servicebedrifter, er det blitt utarbeidet en målsetting om at prosjektet skal gi følgende konkrete resultater:

  • Økt fokus på service som konkurransemiddel for økt attraksjonskraft og lønnsomhet
  • Økt stolthet blant ansatte/holdningsendring på alle nivåer
  • Høyere servicenivå og mer fornøyde kunder

Forarbeidet er meget viktig, og grunnarbeidet vil starte med å kartlegge de ulike behovene, og få på plass finansiering. Brukervennlighet blir meget viktig i prosjektet.