SAS med offensiv plan

Rickard Gustafson, konsernsjef i SAS (foto fra SAS)

Nå banes det vei for et nytt sterkt og konkurransekraftig SAS, skriver selskapet i en pressemelding. Planen skal gjennomføres til fulle, og nye kollektivavtaler skal inngås innen meget kort tid, for at SAS skal få tilgang til nødvendig finansiering.

Med denne planen begynner SAS forfra igjen, med en helt ny plattform for fremtiden. Dette er en omfattende plan, som krever mye av hele organisasjonen, men som er nødvendig for å møte de forutsetninger som råder på markedet.

Dette gjør det mulig for selskapet å effektivt kunne konkurrere på det voksende privatreisemarkedet, og samtidig opprettholde den sterke posisjonen på det viktige forretningsmarkedet. SAS kan dermed fortsatt tilby sine 27 millioner reisende et overlegent nettverk og konkurransedyktige reisetjenester.

Med denne planen får SAS fullt ut markedsmessige vilkår i alle kollektivavtaler, eliminerer byråkrati, gjennom en sentralisering, og reduksjon av administrative funksjoner. Selskapet øker også fleksibiliteten, ved å legge ut flere arbeidsoppgaver til eksterne leverandører.

SAS har fått støtte til planen fra sine banker og hovedeiere, som på like vilkår gjør en kreditt tilgjengelig for selskapet. Denne støtten forutsetter at SAS-planen gjennomføres fullt ut, og helt konkret skal de nye kollektivavtaler være undertegnet innen meget kort tid.

Totalt omfatter planen årlige besparelser på cirka SEK 3 milliarder, samt salg tilsvarende cirka SEK 3 milliarder, som gjør SAS mindre avhengig av eksterne kredittgivere i fremtiden.

Et enstemmig styre støtter den fremlagte planen, og anbefaler alle ansatte å stille seg bak den. SAS’ styre vil tre sammen igjen 18. november, for da å beslutte om forutsetningene for å gjennomføre planen er tilstede.

– Dette er vårt final call, hvis det fortsatt skal være et SAS. Vi har fått denne siste sjansen til å begynne forfra igjen, og gjennomføre disse fundamentale forandringene. Jeg vet at vi krever mye av våre medarbeidere, men det finnes ingen annen vei. Jeg håper at våre lojale og dedikerte medarbeidere har vilje til å kjempe for at SAS skal overleve, og dermed sikre våre arbeidsplasser. Gjør vi det, kan vi foreta langsiktige investeringer i nye fly, og videreutvikle vår virksomhet, slik at SAS også fremover kan spille en viktig rolle for mange millioner mennesker i Skandinavia, sier Rickard Gustafson, konsernsjef i SAS.

Foto: Rickard Gustafson, konsernsjef i SAS (foto fra SAS)