SAS fra minus til pluss

SAS fra minus til pluss

Onsdag morgen ble det kjent at SAS har prestert å vende økonomisk nedgang til oppgang, i en tid hvor hele luftfarts-næringen er under ekstremt press, med det ledelsen omtaler som «et klart positivt» resultat. Tallene for regnskapsåret 2014/2015 viser en helomvending på 1,68 milliarder, etter å ha gått fra et underskudd på MSEK 719 til et overskudd på MSEK 956, med en omsetning som økte fra 38 til 39,7 milliarder. Driftsresultatet før skatt og engangsposter…

Les mer

SAS med offensiv plan

Nå banes det vei for et nytt sterkt og konkurransekraftig SAS, skriver selskapet i en pressemelding. Planen skal gjennomføres til fulle, og nye kollektivavtaler skal inngås innen meget kort tid, for at SAS skal få tilgang til nødvendig finansiering. Med denne planen begynner SAS forfra igjen, med en helt ny plattform for fremtiden. Dette er en omfattende plan, som krever mye av hele organisasjonen, men som er nødvendig for å møte de forutsetninger som råder…

Les mer