Widerøe omgjør rutekutt

Widerøe omgjør kuttene i distriktsrutene som var varslet nedlagt, på grunn av statlige avgiftsøkninger, etter at Samferdselsdepartementet nå har opplyst at andre luftfartsavgifter vil bli senket. De samlede avgiftene for Widerøe vil nå bli på 2012-nivå, skriver flyselskapet i en pressemelding.

Samferdselsdepartementet vedtok nylig å øke startavgiftene for Widerøes flytyper med opptil 24 prosent fra nyttår, etter en høringsprosess, der ingen av høringsinstansene hadde bedt om denne avgiftsendringen, og hvor Widerøe allerede i sitt høringssvar 14. september varslet om at det ville bli rutekutt i distriktene, dersom en slik økning ble stående.

Som følge av at departementet i brev av 19. november til Widerøe meddelte at det ikke ble aktuelt å revurdere disse avgiftsøkningene, besluttet Widerøe å redusere rutetilbudet i distriktene med 1600 flyvninger i 2013, for å utligne det økonomiske tap avgiftsøkningen ville påføre selskapet.

Widerøe har i møte med departementet 10. desember fått opplyst at andre luftfartsavgifter, de såkalte flysikringsavgiftene, nå vil bli senket for alle flytyper. Samtidig opprettholdes økningen i startavgiftene for Widerøes flytyper. I sum blir avgiftene for Widerøe dermed på 2012-nivå.

– Dette er gode nyheter for Distrikts-Norge, og det er gledelig at vi etter en fase med mye engasjement om avgiftene nå får grunnlag for å opprettholde det kommersielle rutenettet i distriktene i 2013. Flyvninger som fra nyttår ble droppet, på grunn av den varslede avgiftsøkningen, vil fortløpende komme tilbake, i takt med at det er praktisk mulig, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Widerøe.

– I anledning av at vi nå starter opp igjen flyvninger i Nord-Norge, vil det ut over vinteren også bli ekstra mange lavprisbilletter, så kundene våre får enda mer å glede seg til sier han.

Med de endelige avgiftene, registrerer Widerøe samtidig at deres flytyper og distriktsrutene ikke får ta del i den generelle avgiftssenking som nå skjer for større fly, og som dermed rutene mellom de store byene i Sør-Norge og til utlandet tjener mest på.

– En slik avgiftslette, også på våre flytyper, ville legge til rette for at vi kan realisere planer om å utvide rutenettet med flere direkteflyvninger i Nord-Norge, sier Richard Kongsteien.

– Dette er noe vi vet at hele landsdelen ønsker, fordi det vil gi enda bedre rutetilbud, billigere billetter og kortere reisetid for kundene våre.

Widerøe er også bekymret over at departementet har bebudet en ny, stor økning i startavgiftene fra 2014, noe som kan føre til at mange av flyvningene igjen må droppes.

– Vi appellerer til alle aktører om å medvirke til at det ikke kommer en ny kraftig økning, som undergraver mulighetene for kommersiell flydrift i distriktene, når neste høringsrunde om flyavgiftene kommer, avslutter Kongsteien.

Foto: En Widerøe Dash 8-100-maskin (Widerøe)