HSMAI kårer Årets Serviceløft 2014 tor. 8. jan. på Grand Hotel

Grand Hotel Rica, Oslo

Meld deg på i konkurransen om de gjeve Serviceløft Prisene! Utdelingen skjer på Grand Hotel i Oslo torsdag 8. januar.
I samarbeid med handelstands foreningene representert ved Oslo Handelstands Forening skal HSMAI kåre og hedre de beste servicebedriftene i landet.

I 2012 kåret HSMAI hotellgruppen Carlson Rezidor til Årets Serviceløft 2012. I fjor gikk Engø Gård til topps. Hvem vinner prisene for 2014?

Torsdag 8. januar kåres vinnerne på vårt arrangement på det fasjonable hotellet Grand Hotel i Oslo. Vi starter dagen med en deilig lunsj klokken 12.00 og avslutter med Serviceløft Prisene som vil vare frem til kl. 17.00.

Selve utdelingen kombineres med en konferanse og alt foregår på Grand Hotel i Oslo.

(Fra kl 08.00-12.00 arrangerer HSMAI en halvdagskonferanse for innkjøpere av reiselivstjenester. Du kan delta på begge)

Etter lunsj har HSMAI Kick off for den videre satsningen av Fans of Good Service samt lansering av Kunnskapsbanken for Serviceutvikling. Vi avslutter dagen med HSMAI Serviceløft Prisene 2014.

Kundearrangement
• Torsdag 8. januar 2015, Grand Hotel, Oslo
• Registrering fra kl. 08.00 og oppstart kl. 09.00. Egen invitasjon følger.
• Målgruppe: Innkjøpere av reiselivstjenester samt tilbydere av reiselivstjenester
• Medlemmer i HSMAI og NBTA inkl. Kaffepause og lunsj: Kr. 895,- eks moms
• Ikke medlem inkl. Kaffepause og lunsj: Kr. 1295,- eks moms
• For evt. utstiller ta kontakt med Benedicte på bgb@hsmai.no eller 916 52 873

HSMAI Kick off for den videre satsningen av Fans of Good Service, lansering av Kunnskapsbanken for Serviceutvikling og Kåring av Årets Serviceløft Priser

• Torsdag 8. januar 2015, Grand Hotel, Oslo
• Oppstart til lunsj fra kl. 12.00
• Medlemmer i HSMAI og NBTA inkl. kaffepause og lunsj: Kr. 895,- eks moms
• Ikke medlem inkl. kaffepause og lunsj: Kr. 1295,- eks moms
Priser for deltagelse under hele dagen:

• Medlemmer i HSMAI og NBTA inkl. Kaffepause og lunsj: Kr. 1395,- eks moms
• Ikke medlem: Kr. 1895,- eks moms
Meld deg på i dag til Benedicte på bgb@hsmai.no for deltagelse.

Årets Serviceløft Priser

Hovedprisen skal gis til den virksomhet som kan vise til en særlig utvikling på flere av disse kriterier over flere år, og især kan vise til hvordan integrasjon av innsatsen på flere områder har bidratt til å forbedre kundeopplevelsen og serviceløftets troverdighet.

Det skal kåres vinnere i følgende kategorier:
Kundebehandling
Tjenesteutvikling
Medarbeiderutvikling
Klagebehandling
Fysiske Rom og Systemer
Kommunikasjon
Kundeopplæring
Det skal også deles ut en hovedpris. Hovedprisen skal gis til den virksomhet som kan vise til en særlig utvikling på flere at disse kriterier over flere år, og især kan vise til hvordan integrasjon av innsatsen på flere områder har bidratt til å forbedre kundeopplevelsen og serviceløftets troverdighet.

Din bedrift kan delta i konkurransen!

Registrering av arbeider til Årets Serviceløft 2014
For å sikre juryens arbeid samt gjøre registreringsskjemaene så standardiserte og konforme som mulig, er malen for registreringsskjemaet laget i Word-format. Det er viktig at opplysningene i skjemaet er så fullstendig som mulig. De oppgitte opplysningene danner grunnlag for juryeringen samt det som vises/sies under selve utdelingen. Malen for registreringsskjemaet kopieres og lagres hos deg, slik at det kan sendes til oss på bgb@hsmai.no

Har du spørsmål i forbindelse med registreringen, kontakt HSMAI på 916 52 873

Alle bidrag må sendes inn snarest for juryering. HSMAI begynner sin juryering onsdag 10. desember. Deadline for innsendelse er senest 9. desember.

Send dine bidrag til bgb@hsmai.no
1. Praktisk informasjon:

-Virksomhetens navn:
-Adresse:
-Telefon/mobil.:
-E-post:
-Kontaktperson med tittel:
-Ansvarlig for arbeidet (inkl. tittel):
-Informasjon om evt. eksterne konsulenter som er benyttet:
-Dato for innsendelse:
-Arbeidet skal bedømmes i kategori nr.:
(Dere er velkomne til å delta i flere kategorier)
-List opp evt. vedlegg du sender inn:
(For å sikre at alle elementene blir vurdert)

2. Få frem følgende i hver kategorien du melder dere på i:

• Hvilket utgangspunkt hadde dere?
• Hvilke tiltak gjorde dere?
• Hva slags resultat oppnådde dere?

3. Dette er det juryen vil vurdere og se etter, innen hver kategori:

• Kundebehandling
Hvordan foregår møtet mellom kunde og virksomheten? Hvilken del av dette møtet er endret? Hvordan er dette endret? Hvordan struktureres kommunikasjonen i kundemøtet? Hvordan sikres kvaliteten?
• Tjenesteutvikling
Hvilke tjenesteelementer inngår? Hvilke endringer har skjedd? Vedlegg evt. beskrivelser av servicedesign og endringer i dette.
• Medarbeiderutvikling
Hvilke tiltak er gjennomført, hvilke og hvor mange medarbeidere har vært berørt, hvor mye medarbeidertid har vært brukt, hvilke systemer osv. har vært brukt, hvilke endringer har dette gitt mht. motivasjon, kompetanse, arbeidsbelastning, sykefravær etc. Vedlegg hvis mulig dokumentasjon mht. medarbeideres opplevelse i forhold til egen situasjon og mht. betydningen for kunden.
• Klagebehandling
Hvilke tiltak er gjennomført mht. innhenting av tilbakemelding fra kunden? Hvilke kanaler benytter man seg av?
Hvordan systematiseres informasjonen/klagene? Hvordan håndterer virksomheten oppfølging av svar til kunden?
Hvordan bruker virksomheten klagen i en prosess for forbedring av kvalitetssikring?
• Fysiske rom og systemer
Sende inn bilder, planskisser/planløsninger evt. fotografier og beskrivelser mht. utviklingen av de arkitektoniske, innredningsmessige eller tekniske løsninger. Vurderinger mht. hensiktsmessighet og brukervennlig og på hvilken måte de forbedrer kundens serviceopplevelse.
• Kommunikasjon
Beskrive tiltak som har gitt den aktuelle utviklingen i virksomhetens markedskommunikasjon og/eller internkommunikasjon og/eller interaktive kommunikasjon (dvs. mellom medarbeidere og kunder) og sammenhengen mellom disse. Dokumenter med eksempler, vurderinger fra medarbeidere – i tillegg til generell dokumentasjon som vist ovenfor
• Kundeopplæring
Materiell som viser virksomhetens opplæring av kunder. Dokumentasjon av tiltak overfor kunder, ansatte og mht. systemer.
Alle bidrag må sendes inn snarest for juryering. HSMAI begynner sin juryering onsdag 10. desember. Deadline for innsendelse er senest 9. desember.

Send dine bidrag til bgb@hsmai.no

Foto: Grand Hotel