Første hotell i Norge med Safehotels-sertifisering

Som første hotell i Norge, er Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo sikkerhetssertifisert av Safehotels. Sertifiseringen bekrefter at hotellet har iverksatt nødvendige tiltak for å sikre at både gjester og ansatte blir godt ivaretatt, dersom noe uforutsett skulle inntreffe, samt at hotellet jobber aktivt for å forebygge risiko, skriver Radisson Blu-kjeden i en pressemelding.

– Vi prioriterer alltid sikkerheten til våre gjester, medarbeidere og partnere, slik at de kan føle seg trygge på at sikkerheten blir ivaretatt, sier Tarje Hellebust, hotelldirektør ved Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo, og District Director i The Rezidor Hotel Group.

Radisson Blu Plaza Hotel er blitt vurdert og sertifisert av det internasjonalt anerkjente konsulentselskapet Safehotels. I sertifiseringen inngår blant annet krav om oppdatering av sikkerhetsprosedyrer, gjennomgang av sikkerhetsrutiner, kriseberedskap og vedlikehold, samt forebyggende sikkerhetstiltak og bevisstgjøring av de ansatte på områder som brannsikkerhet og førstehjelp.

Safehotels har også vurdert hotellets eksisterende sikkerhetsprogram, gjennom overvåking, gjennomgang og rapportering av hotellets database for egenevaluering og vil hvert år revidere hotellets sikkerhetsarbeid, samt gjennomføre kontrollbesøk.

– Sikkerhet er et av de viktigste satsningsområdene for hotellbransjen fremover. Vi jobber aktivt for å opprettholde vårt høye sikkerhetsnivå og kommer til å fortsette å videreutvikle trygghets- og sikkerhetsprogrammet vårt i årene som kommer, sier Chris Pettersen, sikkerhetssjef ved Radisson Blu Plaza Hotel.

Først ut

Carlson Rezidor Hotel Group, som blant annet driver hotellkjedene Radisson Blu og Park Inn by Radisson, var det første, store internasjonale hotellkonsernet som satset på trygghets- og sikkerhetsprogrammet, da de inngikk avtalen med Safehotels i desember i fjor.

Med sine 37 etasjer, er Radisson Blu Plaza Hotel Nord-Europas høyeste, og Norges største, hotell. Hotellet er sertifisert med The Global Hotel Security Standard. Nå sertifiseres også Radisson Blu Hotel på Alna, Park Inn by Radisson Hotel & Conference Centre på Alna, Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger, og Park Inn by Radisson Oslo Airport på Gardermoen, og i løpet av året, vil over 70 utvalgte Rezidor-hoteller i Europa, Midtøsten og Afrika gå igjennom sertifiseringsprosessen.

– Safehotels-sertifiseringen bekrefter at hotellet fokuserer på nøkkelelementer i gjestesikkerheten, knyttet til personlige eiendeler, og har passende responsplaner på plass, dersom det skulle inntreffe en ulykke eller en akuttsituasjon. Sertifiseringen viser at hotellet gjør en oppriktig innsats for å sikre gjestenes ve og vel. Å bli evaluert og sertifisert av uavhengige Safehotels, styrker verdien i dette budskapet. Carlson Rezidor Hotel Group har tatt det allerede høye nivået på interne rutiner ett skritt videre, med avtalen med Safehotels, sa Hans Kanold, CEO for Safehotels Alliance AB, da Carlson Rezidor Hotel Group inngikk avtalen i fjor.

Sikkerhetsarbeidet bygger på de allerede eksisterende sikkerhetstiltakene som Carlson Rezidor Hotel Group har iverksatt på sine hoteller. Hotellkonsernet vil fortsette å opprettholde den høye standarden på sine eiendommer, med 24/7 overvåkning via globale sikkerhetssentre, og tilgang til egenvurderingsprogram, læringsverktøy og maler for hendelsesrespons og krisehåndtering.

Foto: Tarje Hellebust og Chris Pettersen mottar sertifiseringen fra Safehotels (foto fra Rezidor Hotel Group).