SAS fra minus til pluss

Onsdag morgen ble det kjent at SAS har prestert å vende økonomisk nedgang til oppgang, i en tid hvor hele luftfarts-næringen er under ekstremt press, med det ledelsen omtaler som «et klart positivt» resultat.

Tallene for regnskapsåret 2014/2015 viser en helomvending på 1,68 milliarder, etter å ha gått fra et underskudd på MSEK 719 til et overskudd på MSEK 956, med en omsetning som økte fra 38 til 39,7 milliarder.

Driftsresultatet før skatt og engangsposter vokste, fra -697 millioner til +1,17 milliarder.

– Dette er en betydelig forbedring, sammenlignet med fjoråret, som fremfor alt skyldes den merkantile fremgangen, kostnadsbesparelser, og dessuten lavere drivstoffkostnader i fjerde kvartal, sier SAS’ konsernsjef Rickard Gustafson.

– I løpet av året har vi registrert kraftige forbedringer, ikke minst i forbindelse med dem som reiser ofte, og det har gitt positive utslag. Til gjengjeld har den valuta- og drivstoffjusterte enhetskostnaden økt i løpet av året, noe som selvfølgelig ikke er tilfredsstillende. For å bedre den langsiktige konkurranseevnen, må vi nå arbeide enda mer intensivt med fortsatt iverksetting av vedtatte kostnadsbesparelser, forteller han.

– Til sammen har produktutviklingen og de innførte sparetiltakene gitt forutsetninger for at vi neste år kan åpne nye langdistanseruter, til Los Angeles, Miami og Boston. Vi er klar over at konkurransen bare kommer til å øke de kommende årene, men med utgangspunkt i den økonomiske oppgangen, for vårt vedkommende, våre konsentrerte forbedringstiltak, og den positive kunderesponsen, har vi et godt utgangspunkt.

– Vi fortsetter det målrettede arbeidet, for å gjøre livet enklere for de faste passasjerene våre, med tidsbesparelser og forenklet reise til populære destinasjoner, avslutter Gustafson.

Foto: En Boeing 737-maskin fra SAS (foto fra SAS Group).