Innkalling til HSMAI Norway generalforsamling

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i HSMAI Norway fredag 29. april kl 12.30 hos Frogner House, Colbjørnsens gate 3

Agenda for generalforsamlingen er som følger:

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av saksliste
3. Registrering av stemmetall
4. Oppnevning av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen
5. Årsberetning. Du kan lese den her.
6. Vedtektsendring. Se her
7. Økonomi
8. Medlemskontingent 2016 – De eksisterne medlemsprisene foreslås justert ihht til konsumprisindeksen samt at bedriftspakkene følger samme pris og prisstruktur som for HSMAI Region Europe. Se her http://hsmai-europe.com/about/membership/
9. Valg av National Advisory Board
10. Valg av valgkomité
11. Innkomne forslag

Velkommen!

Dersom du ønsker å delta, send din påmelding til postbox@hsmai.no merket generalforsamling.

Foto: Frogner House, Colbjørnsens gate 3. Foto fra Frogner House