Ingunn Weekly: Kundelojalitet

Vi ble nylig kontaktet av ledelsen av en hotellkjede som ønsker at vi setter sammen et advisory board med fokus på kundelojalitet og kunderelasjonshåndtering – også kjent som CRM (Customer Relationship Management).

Dette er noe som har stått på vår interne agenda en god stund, så lite ville glede oss mer enn å sette sammen en slik gruppe.

Disse temaene kommer stadig opp i våre ulike arrangementer og aktiviteter, og vi er svært oppmerksom på hvor interessante og viktige de er for mange i reiselivsbransjen.

Ta kontakt dersom du kjenner til noen i din virksomhet, som kunne være aktuell kandidat for et slikt advisory board, og som kunne tenke seg å bidra til å fremme disse spørsmålene i tiden som kommer.

Ha en flott helg!

Ingunn Hofseth. Thumbnail
Med vennlig hilsen
Ingunn Hofseth
Administrende direktør
HSMAI

Foto: Fra HSMAI-dagen på Hotel Continental tidligere i år.