Full frifinnelse for Scandic i Hotel Norge-saken

Bergen tingrett har frifunnet Scandic i Hotel Norge-rettssaken, og tilkjent en erstatning, for dekning av sakskostnader, på kr 530.000, skriver hotellkjeden i en pressemelding.

– Vi er glad for at Bergen tingrett kom til en meget klar konklusjon, sier Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direktør i Scandic Hotels Norge.

– Dommen er tydelig, og det er godt å se at de påstandene som ble fremsatt før rettssaken, nå er tilbakevist.

Svein Arild Steen-Mevold, adm. dir. i Scandic Hotels Norge (foto fra Scandic Hotels).
Svein Arild Steen-Mevold, adm. dir. i Scandic Hotels Norge (foto fra Scandic Hotels).

Retten frikjente Scandic på alle punkter, og konkluderte med at Scandic har opptrådt korrekt gjennom hele prosessen, og at det ikke foreligger en virksomhetsoverdragelse. Dommen tar også for seg det unyanserte bildet motparten har tegnet av Scandic i mediene, og trekker frem at Scandic ikke kan klandres i denne saken.

Hotel Norge, som opprinnelig ble bygget i 1885, ble stengt for restaurering i fjor høst. Etter en omfattende totalrenovering, vil hotellet stå ferdig i 2018.

– Restaureringen av Hotel Norge pågår nå for fullt, og er godt i rute. Vi gleder oss til høsten 2018, når vi igjen kan ønske gjester velkomne til Bergens nye storstue, sier Steen-Mevold.

Toppfoto: Hotel Norge i Bergen sentrum. Foto fra Scandic Hotels.