Telemark først i landet med anbudskontrakt på reiselivstjenester

Tirsdag denne uken skrev fylkesordfører Sven Tore Løkslid og styreleder Johan Strand i Visit Telemark AS under på avtalen om levering av reiselivstjenester for Telemark. Avtalen løper i tre år, med opsjon på to nye år, skriver destinasjonsselskapet i en pressemelding.

Den årlige summen Telemark fylkeskommune betaler for tjenestene hos Visit Telemark, er NOK 3,5 millioner.

– Nå er Telemark rustet til å nå ambisiøse mål og satse på nye markedsføringskonsepter, sier reiselivsdirektør Caroline Laurhammer.

Telemark fylkeskommune la i slutten av mars ut anbud på levering av reiselivstjenester, og det var Visit Telemark som vant anbudet. Avtalen er nå signert. Med dette er Telemark det fylket i Norge som er første ut med å signere et slikt anbud.

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid er svært fornøyd med at man nå har på plass en kompetent organisasjon som kan drive dette arbeidet videre.

– Det er svært gledelig å kunne signere denne kontrakten i dag. Dette er noe vi har jobbet for lenge. Kontrakten vil gi en viktig forutsigbarhet til Visit Telemark, og det gir oss muligheten til å bygge opp en sterk aktør, som også skal fungere som en paraply for de mindre aktørene i fylket. Mange av de søknadene som kommer inn til oss, og arbeidet med å markedsføre Telemark, kan vi nå kanalisere inn til Visit Telemark. Det var et mål fra den rødgrønne regjeringen å effektivisere og samle reiselivsnæringen i Norge, og jeg er stolt over at Telemark er først ute blant fylkene i denne viktige saken, sa han.

Ser lyst på fremtiden

Visit Telemark er meget fornøyd for et formelt og langsiktig samarbeid med fylkeskommunen.

– Dette sikrer oss en trygghet og en forutsigbarhet i arbeidet vårt.Vi har dyktige medarbeidere, med høy utdannelse og god erfaring. Vi gleder oss til å arbeide enda tettere med fylkeskommunen, og utføre de oppgavene som står i avtalen. Mange av oppgavene er vårt daglige virke, og noen er tiltak for reiselivet i Telemark, som vi ikke har hatt mulighet til å utføre tidligere. Vi ønsker å øke kjennskapen til Telemark, styrke merkevaren og å trekke flere gjester til fylket vårt, for å skape bedre lønnsomhet for våre reiselivsbedrifter, sier styreleder Johan Straand og reiselivsdirektør Caroline Laurhammer i Visit Telemark.

Kan nå ambisiøse mål med nye profileringsmuligheter

Telemark fylkeskommune har som oppgave å være en regional utviklingsaktør. Et av de viktigste satsingsområdene innen nærings- og regionalutvikling er reiseliv. Det er de siste årene blitt jobbet med en profesjonalisering og effektivisering av reiselivsatsningen, både nasjonalt og i Telemark. Som et ledd i denne prosessen, ønsket Telemark fylkeskommune å knytte til seg en profesjonell aktør, som kan fungere som en aktiv og profesjonell samarbeidspartner innen destinasjons- og reiselivsutvikling i fylket.

Telemark fylkeskommunes satsing innen reiseliv, er nedfelt i Regional plan for reiseliv og opplevelser, som ble vedtatt i 2011, og går frem mot 2024. Dette realiseres gjennom et årlig handlingsprogram som utvikles, avtales og gjennomføres, for å iverksette prosjekter, tiltak og aktiviteter. De fire langsiktige hovedoppgavene i satsingen, er organisering, samspill for produktutvikling, attraksjoner og merkenavnet Telemark.

– Ved at vi nå har bedre økonomisk forutsigbarhet og større markedsføringsbudsjett, er det enklere å nå de ambisiøse målene som er satt i Telemark fylkeskommunes regionale plan for reiseliv og opplevelser, som går frem mot 2024. Målet er blant annet en vekst på ett prosentpoeng i markedsandel. Vi vet at Telemark har mange spennende opplevelser å tilby, som dessverre for få turister vet om. Rjukan-området har hatt en sterk vekst de siste årene. Antall besøk på Gaustatoppen har økt med 75 prosent, og Norsk Industriarbeidermuseum på Vemork med 86 prosent på to år, fra 2014 til 2016. Vi er sikre på at flere steder i Telemark kan få til tilsvarende vekst. Nå har vi i hvert fall et godt fundament for å nå målene, sier Caroline Laurhammer i Visit Telemark.

Nytt konsept i 2017

Visit Telemark har de siste årene arbeidet fokusert med innholdsmarkedsføring.

– Visit Telemark jobber for å være i førersetet på nye medier og markedsføringskanaler. Akkurat nå kjører vi en spennende kampanje; Den Moderne Askeladden. Kampanjen går ut på at det er en kjent person, Farmen-deltager Stine Hartmann, som oppdager og formidler opplevelser i Telemark i sosiale kanaler. Dette er mer eller mindre direktesendt, slik at det får en fin aktualitet. Vi vil nå både nye og gamle kundegrupper, unge og barnefamilier, ved å utnytte nye muligheter innenfor innhold og digitale kanaler på denne måten, forklarer markedssjef Håkon Nordby i Visit Telemark.

God stemning blant reiselivsaktørene

– Det er en veldig god stemning blant reiselivsaktørene i fylket vårt nå. Det merket vi, med rekordoppslutning på årsmøtet i april. Vi er veldig glade for at fylkeskommunen har lyst til å satse på oss i et langsiktig perspektiv. Nå har vi større muligheter for å bygge Telemark som et attraktivt reisemål, og for å kunne ta markedsandeler, poengterer styreleder Johan Straand i Visit Telemark.

Foto: Telemark fylkeskommune signerer langsiktig kontrakt på reiselivstjenester. Fra venstre: Fylkesordfører Sven Tore Løkslid, reiselivsdirektør Caroline Laurhammer, fylkesrådmann Evy-Anni Evensen og styreleder i Visit Telemark Johan Straand. Foto fra Visit Telemark.