Thon Hotels jobber med å redusere matsvinn

Thon Hotels har inngått en bransjeavtale med Klima- og miljødepartementet om å redusere matsvinn, skriver hotellkjeden i en pressemelding.

Bedrifter fra hotellbransjen, serveringsbransjen og dagligvare har sluttet seg til en avtale om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030. Thon Hotels er blant hotellkjedene som har signert kontrakten med Klima- og miljødepartementet.

– Hotellbransjen jobber nå sammen om å kutte matsvinn, og det er veldig viktig. I Thon Hotels har vi satt i gang flere tiltak allerede, for å redusere matsvinn, og vi kommer til å jobbe målrettet med dette fremover, sier konserndirektør for Thon Hotels, Morten Thorvaldsen.

Thon Hotels er i gang med å videreselge overskuddsmat, og har et stort sterkt på matsvinn.

– I dag samarbeider Thon Hotels med Too Good To Go, som er en videreformidlings-tjeneste, via en digital plattform, for å selge overskuddsmat til en rimelig pris. Vi bygger også om flere av våre matbuffeeer, for å redusere matsvinn, og lar gjester bruke mindre tallerkener, slik at de kan forsyne seg flere ganger. Vi er også i gang med å veie og registrere matavfall, og på ett av våre hoteller har vi tatt i bruk et eget dataprogram, som har som eneste formål å redusere matsvinn, sier Thorvaldsen.

26. september signerte han avtalen hos Klima- og miljødepartementet, og driftskoordinator hos Thon Hotels, Kari-Lise Lind, leverte den signerte tilslutningserklæringen til klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

– Dette er verdens mest ambisiøse avtale mot matsvinn. Å kaste mat er sløsing med ressurser og gode produkter. Ved å forplikte seg til å redusere matsvinn, viser de store dagligvarekjedene og matindustribedriftene at de mener alvor, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Foto: Konserndirektør for Thon Hotels, Morten Thorvaldsen. Fotograf: Gry Traaen.