Quality Hotel driver kultursatsingen mot nye høyder

Quality Hotel har satt seg et ambisiøst mål om å bli «Nordens Beste Arbeidsplass» innen 2020. For å nå målet, har hotellkjeden ansatt to såkalte Culture Officers. Siden den gang har trivselen skutt i været, forteller de i en pressemelding.

I den nyeste måling av medarbeidertilfredshet for Quality Hotel, viser kjeden en økning på medarbeiderundersøkelsen med på 11,8 poeng på eNPS-skalen. Hotellkjeden ligger nå på 48,7 poeng, som er en økning på 8,6 prosent på ett år. Årsaken skal være den nye satsingen på egne Culture Officers, som har som oppgave å øke medarbeidertilfredsheten på hotellene.

– Jobben som Culture Officer handler om å spre Quality Hotel service-kulturen, om hvordan vi skaper arbeidsglede og et godt, inspirerende og inkluderende miljø for våre medarbeidere og gjester. Fokuset på arbeidsglede, at våre medarbeidere trives, og er glade på jobb, er grunnsteinen i vår filosofi. Som vår eier Petter A. Stordalen sier, «Kultur handler ikke om å være bedre enn de rundt deg. Det handler om å gjøre de rundt deg bedre». Vi ser hverandre, vi løfter hverandre og spiller hverandre gode som et team, for å nå våre felles mål. At vi har ledere som ser våre medarbeidere, utgjør en stor forskjell, sier Odd Petter Meinseth, Culture Officer i Quality Hotel Norge.

I 2016 tok Quality Hotel et strategisk steg i satsingen på servicekultur, og opprettet to stillinger kalt Culture Officers. Én for Norge og én for Sverige og Danmark, i tillegg til at én på hvert hotell fikk rollen som Culture Ambassador, med ansvar for å hjelpe til med å følge satsingen.

– Vi har 6400 medarbeidere, som viser enormt engasjement og delaktighet, og 44 Culture Ambassadors, som har en grunnleggende rolle på hotellene våre. Sammen er de med og bidrar til at vi hver eneste dag leverer på den gode servicen vi lover, at vi har fornøyde medarbeidere og gjester. Det er overraskende å se hvor fort arbeidet vi har lagt ned det siste året, har gitt positive resultater. Dette trigger oss til å heve ambisjonsnivået. Målet vårt for 2020 er satt, dette skal vi klare sammen, sier Meinseth.

Foto: To glade Quality Hotel-ansatte. Foto fra Quality Hotel.