Avinor Oslo lufthavn tildelt Luftfartstilsynets sikkerhetspris for 2018

Tirsdag kveld mottok Oslo lufthavn Luftfartstilsynets sikkerhetspris under Luftfartskonferansen 2019 i Bodø. Prisen deles ut årlig til en person eller organisasjon som har gjort et særlig godt arbeid med flysikkerhet.

– Dette er en fjær i hatten til alle som jobber med sikker og stabil drift på Oslo lufthavn, og til stor inspirasjon for alle i hele Avinor-systemet, sier lufthavndirektør ved Oslo lufthavn, Øyvind Hasaas, som mottok prisen tirsdag kveld.

– Vi går på jobb hver dag for å levere sikre og gode lufthavntjenester, og denne anerkjennelsen fra Luftfartstilsynet betyr derfor svært mye for oss.

Oslo lufthavn får prisen med bakgrunn i sitt arbeid med security og facilitiation, og momenter som er særlig vektlagt av juryen er sikkerhetsfokusert ledelse, gode sikkerhetsresultater over tid, god sikkerhetshetskultur, stor vilje til å dele på kompetanse og erfaringer, fokus på passasjeropplevelsen, og flinke til å kombinere sikkerhet og passasjerflyt, heter det i en pressemelding fra lufthavnen.

Luftfartsdirektør Lars Kobberstad i Luftfartstilsynet er imponert over landets hovedflyplass, og mener de er et eksempel til etterfølgelse:

– Oslo lufthavn har gjennom flere år klart å kombinere security med god flyt for passasjerene. Jeg er godt fornøyd med dette arbeidet, og gratulerer dem med en vel fortjent sikkerhetspris, sier han.

Den årlige konferansen, i regi av Luftfartstilsynet, samler over 400 mennesker fra hele verden, og årets utgave har overskriften «utfordringer i norsk luftfart – hva gjør vi dem [sic, red. anm.]».

Kåret til Europas beste flyplass

Luftfartstilsynets sikkerhetspris føyer seg inn i rekken av prestisjefulle priser Oslo lufthavn har fått den siste tiden. I løpet av 2018 mottok Avinor totalt elleve priser i forbindelse med utvidelsen av «nye Oslo lufthavn», og i november 2018 ble Oslo lufthavn tildelt prisen Årets flyplass i Europa i sin klasse, en pris Øyvind Hasaas naturligvis var svært godt fornøyd med. Det kan du lese mer om her:

Avinor Oslo lufthavn kåret til årets flyplass

– Vi jobber hver dag for å bli en lufthavn i europeisk toppklasse, og dette viser at vi er godt stykke på vei, uttalte Hasaas da.

Juryens begrunnelse for tildelingen av Luftfartstilsynets sikkerhetspris 2018:

Security er blitt en sentral oppgave knyttet til lufthavndrif og Oslo lufthavn har en sentral posisjon i norsk og internasjonal luftfart. De har over år bygd en god sikkerhetskultur og levert gode sikkerhetsresultater. Dette har de gjort gjennom god ledelse som har hatt fokus på implementering av regelverk, opplæring av ansatte, fokus på holdningsskapende arbeid og ikke minst god informasjon til de reisende.

Security skal forebygge at uønskede handlinger finner sted. Regelverket tar i svært liten grad hensyn til passasjeropplevelsen og passasjerflyt.  Det har Oslo lufthavn tatt på alvor og har utviklet lufthavnen til å bli sikker og behagelig å bruke. I dette arbeidet har de også vist stor vilje til innovasjon og investeringer, for å sikre at security og passasjerflyt fungerer godt sammen.

Oslo lufthavn er en kompleks virksomhet, med mer enn 15 000 ansatte, fordelt på ca 100 virksomheter. Alle ansatte har i større og mindre grad oppgaver og plikter i securityarbeidet. Lufthavnen har det overordnede ansvar. Dette krever en god ledelse. Det har Oslo lufthavn.

De har over tid levert svært gode sikkerhetsresultater, og er alltid villig til å samhandle og dele å kunnskaper til det beste for norsk luftfart.

Dette arbeidet har gått parallelt med store utbyggingsprosjekter.

Foto: Øyvind Hasaas (t.v) mottok Luftfartstilsynets sikkerhetspris 2018 fra Lars Kobberstad. Foto fra Luftfartstilsynet.