Hurtigruten gir penger til lokalsamfunn og prosjekter

Fra en kjempekrabbe på Nordmøre, resirkulering av plast på Filippinene og dyrking av grønnsaker på Svalbard, til redningshunder, lokale prosjekter og bevaring av isbjørn. Her er prosjektene som har fått tildelt midler fra Hurtigruten Foundation i 2018.

I flere år har Hurtigrutens gjester bidratt til lokalsamfunnene og områdene Hurtigruten seiler, både direkte og gjennom Hurtigrutens egen stiftelse.

– Vi opprettet Hurtigruten Foundation for å sørge for at morgendagens gjester skal kunne få de samme unike opplevelsene som gjestene våre i dag. Gjennom Hurtigruten Foundation samarbeider Hurtigruten og alle våre ansatte tett med gjester, samarbeidspartnere, leverandører og organisasjoner for å gjøre en forskjell. Vi jobber hver dag med å gjøre alle deler av operasjonen enda mer bærekraftig, samtidig som vi skaper store positive ringvirkninger og bidrag til lokalsamfunnene, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

Les mer her (søkndadsfristen er  1. mai / 1. november).

Gjennom Hurtigruten Foundation bevilger Hurtigruten midler til prosjekter, lokalsamfunn og organisasjoner – med fokus på tre hovedområder:

  1. Bevaring av verdens isbjørnbestand
  2. Kampen mot plast i havet og marin forsøpling
  3. Støtte til lokale og globale prosjekter på de over 200 destinasjonene i mer enn 30 landene Hurtigrutens skip og gjester besøker

Prosjekter som gjør en forskjell

I tillegg til direkte donasjoner, kommer Hurtigruten Foundations midler fra aktiviteter om bord og på konsernets hoteller, som auksjoner, innsamlinger og Hurtigrutens Green stay-program. For hver dag du velger å ikke få rengjort lugaren eller rommet ditt, får Hurtigruten Foundation en donasjon. I tillegg bidrar det til å redusere forbruket av energi, rengjøringsmidler og vann.

Med minimale administrasjonsutgifter går hele overskuddet fra Hurtigruten Foundation til organisasjoner og personer som bidrar positivt i områdene der Hurtigruten opererer. Stiftelsens styre bevilger støtte to ganger i året, heter det i en pressemelding fra Hurtigruten.

Hurtigruten Foundation er også en viktig del av aktivitetene om bord og på land – gjennom for eksempel strandrydding, folkeforskning (citizen science), foredrag og andre prosjekter som har som mål å utdanne gjester og skape nye ambassadører for hver destinasjon på hver reise.

Grønne initiativer

Hurtigruten Foundation er en viktig del av Hurtigrutens lange rekke bærekraft-tiltak – som gjør at Hurtigruten regnes som verdens grønneste cruiserederi:

Rederiet bygger verdens første hybriddrevne cruiseskip, MS «Roald Amundsen» på Kleven verft i Ulsteinvik. Hun får følge av MS «Fridtjof Nansen» i 2020, samt et tredje søsterskip, som skal stå klart i 2021. I 2018 feiret Hurtigruten sin 125-årsdag med å forby all bruk av unødvendig engangsplast. I tillegg skal rederiet bygge om eksisterende skip, for å drives på en kombinasjon av store batteripakker, flytende naturgass (LNG) og biogass (LBG), som er laget av organisk avfall som død fisk.

Her er noen av prosjektene som fikk støtte av Hurtigruten Foundation i 2018:

Det norske polarinstitutt (Tromsø, Norge) Klimaendringene merkes først og best i Arktis, og er den største trusselen mot isbjørnbestanden. Polarinstituttets isbjørnforskning er svært anerkjent, og har pågått siden 1960-tallet. Forskningen er avgjørende for å forstå og bevare isbjørnbestanden i Arktis.

Polar Permaculture (Svalbard, Norge) Svalbard har en historie som selvforsynt og bærekraftig som lenge har vært glemt. Polar Permaculture ble etablert av Benjamin Vidmar i 2015 for å utvikle bærekraftige systemer som kan gjøre en forskjell både i lokalmiljøet og globalt. I dag produserer Polar Permaculture ferske grønnsaker, spirer og vaktelegg i et spesialbygget drivhus i Longyearbyen. I fremtiden har Benjamin som mål å produsere nok grønnsaker for hele Longyearbyen og forvalte alt organisk og biologisk avfall fra lokalsamfunnet.

Foreningen Grønlandske Børn (Grønland) En tredjedel av alle barn på Grønland vokser opp i familier med sosiale utfordringer. Mange av barna sliter med å motivasjon og å finne veien videre i utdanningssystemet, og dropper ut av skolesystemet etter grunnskolen. Foreningen Grønlandske Børn vil endre den negative trenden, og jobber målrettet for å sikre fremtiden for utsatte barn på Grønland gjennom utdannelse.

Eco Pantao (Pantao, Filippinene) Eco Panto er et nystartet selskap som jobber med å finne løsninger på plast-problemet som plager både Filippinene og andre asiatiske land. De ønsker å bidra til verdiskapning i lokalsamfunnet ved å kjøpe sortert avfall fra husholdninger og firmaer, arrangere ryddeaksjoner, gjennomføre utdanningsprosjekter med lokale skoler, og skape oppmerksomhet rundt forsøpling og utfordringene det medfører.

Challenges of Antarctica (Antarktis) Greta Jodal fra Gøteborg og Kathrine Kirkevaag fra Drammen planlegger å gjennomføre en ekspedisjon til Sydpolen i 2019/2020. Målet er å øke oppmerksomheten og kunnskapen om de enorme utfordringene det hvite kontinentet står overfor – og ansvaret samfunnet har for å bevare Antarktis.

Med hjertet i isen (Svalbard, Norge) Som de første kvinnene i historien skal norske Hilde Fålun Strøm og kanadiske Sunniva Sørby overvintre i Svalbards villmark. I ni måneder skal de to eventyrerne bo i den isolerte fangsthytta «Bamsebu», der de skal samle inn forskningsmateriale i samarbeid med ulike organisasjoner og institusjoner og skape oppmerksomhet om klimaendringene verden står overfor.

The Polar Citizen Science Collective (Antarktis) Gjennom langsiktige samarbeid med forskerorganisasjoner, koordinering med deltakende fartøy, utvikling av standarder, opplæring av datainnsamlere, distribusjon av data – og når mulig – tilbakemeldinger, skal dette samarbeidet sikre skipsbasert folkeforskning fra start til mål.

Svalbard turn/Aktiv i friluft (Svalbard, Norge) En norsk kunstnerduo har utviklet et prosjekt som involverer barn og plastavfall fra havet. Prosjektet har allerede engasjert 10.000 barn over hele Norge, og nå skal prosjektet utvides til Svalbard.

Disco Arts Festival 2019 (Oqaatsut og Ilulissat, Grønland) Denne festivalen, som arrangeres i august 2019, skal være en tverrfaglig inkubator for nye kunstuttrykk. Målet er å være en arena for utviklingen av nye kunstideer, prosjekter og samarbeid, som skal presenteres lokalt og globalt. Det blir lagt vekt på inkluderingen av nye grønlandske kunstnere fra ulike felt, og festivalen jobber aktivt med å sikre en mangfoldig gruppe deltakere.

Plastkrabben (Averøy, Norge) I samarbeid med profesjonelle kunstnere skal unge fra Averøy på Nordmøre rydde plast langs de lokale strendene og bruke avfallet som et materiale for å lage en stor krabbeskulptur. Prosjektet er ledet av Averøy kommune, samt Nasjonale turistveger. Plastkrabben skal stilles ut utendørs i 2019/2020-sesongen.

Ørsta Næringskontor (Urke, Norge) Ønsker å sette opp en ny grindaløde som skal være åpen for både besøkende og lokale på Urke i Hjørundfjorden.

Nordkapp og omegn turlag (Nordkapp, Norge) Skal vedlikeholde turstiene i området rundt Nordkapp for å sørge for en bærekraftig bruk av området.

South Georgia Heritage Trust (Sør-Georgia, Atlanterhavet) Dette er en stiftelse med to hovedfokus: Å støtte bevaringstiltak for å beskytte truede arter og fauna som bokser på Sør-Georgia og farvannene rundt, samt øke oppmerksomheten om truede arter. I tillegg støtter de tiltak for å bevare kulturminner og den historiske arven på Sør-Georgia.

Norske redningshunder (Svalbard, Norge) Norske redningshunder er en frivillig organisasjon, og redningshundene på Svalbard er en viktig del av den lokale beredskapen. Men Svalbard trenger flere redningshunder og hundeførere. Tilskuddet fra Hurtigruten Foundation vil sikre skredtrening og utstyr for både hunder og eierne deres.

Foto: Daniel Skjeldam, konsernsjef i Hurtigruten AS. Foto fra Hurtigruten AS.