En oppdatering fra HSMAI Dagen 2020!

Onsdag 17. juni ble HSMAI Dagen arrangert på Sentralen i Oslo. Vi streamet det også til våre medlemmer og hadde god oppslutning.

TV2 var tilstede og de viste et kort innslag på 18:30 nyhetene i går, men det kommer mer på fredag i forbindelse med Tyskland.

Her kan du se hele opptaket om du ikke hadde anledning til å delta.

Per-Arne Tuftin, Direktør i Norsk Reiseliv og Hans Jørgen Elnæs, en av Norges fremste flyanalytikere, ledet debatten. Her er de øvrige debattdeltagerne:

 • Åsunn Lyngedal, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
 • Bård Hoksrud, Stortingsrepresentant for FRP
 • Nina Dalen Skaara, Category Manager, DNB Bank ASA- Group Procurement
 • Gunnar Hasle, Lege ved Reiseklinikken
 • Ole Michael Bjørndal, Næringspolitisk fagsjef, NHO Reiseliv
 • Bente Holm, Direktør, VisitNorway
 • Astrid Bergmål, Leder for Virke Reiseliv
 • Lars Øberg, Administrerende Direktør, 6. Sans Gruppen
 • Morten Torp, Partner, 2469 Reiselivsutvikling

Vi fikk også tilsendt videoer fra følgende:

 • Anders Nyland, Reiselivsdirektør, Visit Bergen
 • Elisabeth Saupstad, Reiselivsdirektør, Visit Region Stavanger
 • Stein Nilsen, Administrerende direktør, Widerøe
 • Asle Prestegard, Fungerende administrerende direktør, Scandic Hotels Norge
 • Terje Berge, Kommersiell direktør reise, Finn.no
 • Magne Jacobsen, Medeier, Lofoten Rental Hub

I tillegg hadde vi en videohilsen fra Torgeir Silseth, Konsernsjef, Nordic Choice Hotels og Chris Nassetta, President & CEO, Hilton.

Her følger noen bilder fra dagen:

Hovedtrekkene av det vi diskuterte:

Reiselivsnæringen er en av de næringene som har opplevd størst omsetningsfall i forbindelse med Covid-19. Aktiviteten innen luftfart, overnattings- og serveringsnæringen har ligget på under 10 prosent av normal drift, flere tusen ansatte er fortsatt permittert og det er stor usikkerhet når næringen kan komme i drift igjen og de permitterte kan komme tilbake i jobb. 

Så mange som 30.000 arbeidsplasser kan forsvinne for lang tid fremover. Frykten er bransjens verste fienden, noe som vi er nødt til å definere og konfrontere nå som samfunnet sakte åpner opp igjen. Men, vil luftfarten og reiselivsnæringen bli som før? Hvilke andre konsekvenser vil komme som en følge av at «landet har vært stengt». 

For store deler av reiselivsnæringen er omsetningen i 2020 kraftig redusert og det må settes inn langsiktige støtteordninger for å redde flest mulig bedrifter og arbeidsplasser. Det holder ikke med kortsiktige tiltak. Dette gjør også at tidligere prioriteringer må tilpasses den nye situasjonen, en situasjon som vi regner med det vil ta tid å normalisere. Globalt antas innenlandsmarkedene å være normalisert i 2022, mens internasjonale reiser først forventes å være normalisert i 2024. De internasjonale nærmarkedene normaliseres før reiser mellom kontinentene. Dette resulterer i at norsk reiselivsnæring må kompensere for frafall i etterspørselen fra fjernmarkedene med stimulering av økt etterspørsel fra Europa i flere år fremover. 

Regjeringen oppfordrer nordmenn til å legge ferien til Norge i sommer, noe mange kommer til å gjøre. Men 72 prosent sier at de ikke kommer til å benytte seg av kommersielle reiselivstjenester. Det at regjeringen åpner grensene for turister fra Danmark, Finland og Island har også begrenset nytte. Reiselivet trenger at norske myndigheter følger med på utviklingen i Europa og åpner grensene for de land som tilfredsstiller smittevernkravene som er fastsatt. Samtidig som vi må få forutsigbarhet i regelverket innen kurs-, konferanse- og møtemarkedet, ved blant annet hvor mange deltakere man kan rigge et arrangement for, så lenge de øvrige kravene til smittevern følges. Og hva skjer videre med folks og bedriftenes frykt for å samles og å reise, hvor lang tid vil det ta før vi ferdes på samme måte som tidligere? 

Det å drive en reiselivsbedrift, hvor de fleste er avhengig av en kombinasjon av forretningsbaserte reiser og ferie- og fritidsturisme, samt norske og utenlandske kunder, blir nødvendigvis mer krevende i tiden fremover enn for næringslivet forøvrig. For reiselivsnæringen er det ikke nok at Covid-198 tiltakene videreføres noen måneder til, her må det bygges opp/reetablere markeder i en svært tøff internasjonal konkurranse for å sikre fremtidig verdiskaping og arbeidsplasser. Dette vil ta tid og krever økt fokus på tilrettelegging, profilering og salgsutløsende markedsføring både nasjonalt og internasjonalt. Dette må gjøres i nært samarbeid med de sentrale aktørene i norsk reiselivsnæring. 

Reiselivsnæringen har opplevd god vekst gjennom mange år, noe som har gitt grunnlag for nyetableringer og utvikling av reiselivstilbudet. For at norsk reiseliv skal være etterspurt i fremtiden, er det viktig at Norge også etter Koronakrisen har sterke og attraktive aktører. Dette gjelder både store og små bedrifter som er gjensidig avhengige av hverandre for å sikre best mulig events, møte-, kurs-, konferanse-, opplevelses- og reiselivsprodukter.