Norsk reiseliv har tapt over 30 milliarder kroner første halvår 2020

En fersk analyse viser at norske reiselivsbedrifter har tapt over 30 milliarder kroner første halvår 2020, som følge av koronakrisen. ? Tallene gir en pekepinn på det enorme tapet reiselivet har i vente dersom restriksjonene opprettholdes og grensene fortsetter å være stengt, sier NHO Reiseliv-direktøren.   

Samlet turistkonsum har falt med 40 prosent første halvdel av 2020 (januar – til og med juni) sammenlignet med samme periode i fjor (fra 81 milliarder til 49 milliarder kroner). Nedgangen i turistkonsum har vært størst blant utenlandske turister med 60 prosent nedgang fra 24 milliarder til 9 milliarder kroner. Nedgangen i nordmenns tursimekonsum, som også inkluderer forretningsreisende, er på 30 prosent som tilsvarer et tap på 18 milliarder kroner. Det viser en fersk analyse* som gir et estimat på effekten koronakrisen har hatt på norsk reiseliv første halvår 2020.

? Omsetningstapet tilsvarer omtrent kostnadene ved å bygge ny E18 gjennom Asker og Bærum, og det har skjedd bare på noen få måneder! Analysen bekrefter at reiselivet har lidd et stort omsetningstap på grunn av myndighetens restriksjoner, og kommer til å lide store tap de neste månedene dersom pandemien vedvarer, restriksjonene opprettholdes og grensene fortsetter å være stengt, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. 

? Så lenge myndighetene holder fast på restriksjoner som hindrer bedriftene å drive normalt, må bedriftene kompenseres. Dette er ikke en krise skapt av reiselivet selv, men en pandemi, der regjeringens restriksjoner har ført til et enormt omsetningstap. Nå må regjeringen forstå alvoret og raskt iverksette en videre kompensasjonsordning for reiselivet. Så langt har 62 prosent av NHO Reiselivs medlemmer fått kompensasjon på cirka 1,2 milliarder. Satt opp mot et tap på 32 milliarder i turistkonsumet, sier det seg selv at videre kompensasjon er nødvendig. Det er helt urimelig om bransjen må ta høstens regning alene, fortsetter Krohn Devold. 

Tapte over 25 milliarder på stengte grenser   
Hvis en utelukker januar og februar fra beregningene, og kun ser på perioden fra mars til og med juli, altså etter at koronakrisen traff Norge for fullt, har turismekonsumet fra utenlandske turister falt med 82 prosent fra 31 milliarder i 2019 til 5,5 milliarder i samme periode 2020.  

Inntekter fra forretningsmarkedet er halvert   
I samme periode, altså fra mars til og med juli, ble turismekonsumet knyttet til forretningsreiser halvert sammenlignet med samme periode i fjor fra 11,5 milliarder i 2019 til nær 6 milliarder i 2020.  

? Reiselivet har deltatt i dugnaden og tusenvis av bedrifter har omstilt seg i rekordfart. Bedriftene har vært lojale til myndighetenes smitteverntiltak og alt det innebærer. Samtidig er det ingen andre bransjer som lider så kraftig på grunn av myndighetenes restriksjoner som reiselivet. Det haster å få på plass en kompensasjonsordning og den lave momssatsen på 6 prosent må forlenges ut 2021. Videre krever vi en harmonisering av serveringsmomsen og matmomsen til 15 prosent, fortsetter Krohn Devold.  

Oppfordrer nordmenn til å fortsette å feriere i Norge  
Nordmenns turistkonsum ligger på omtrent samme nivå som i fjor (59 milliarder fra mars til og med juli 2019 og 57 milliarder fra mars til og med juli 2020). Dette skyldes en voldsom økning i norske overnattinger i juli. 

? Det at mange nordmenn ferierte i Norge i sommer har bidratt til å holde deler av reiselivet gående i sommermånedene. Vi håper nordmenn vil fortsette å feriere i Norge utover høsten og til neste år, da det vil ha stor betydning for norske reiselivsbedrifter deriblant viktige hjørnestensbedrifter i små lokalsamfunn, avslutter Krohn Devold.  

Toppfoto: Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv