Velkommen til digital debatt i morgen hvor temaet er «Hva betyr det foreslåtte statsbudsjettet for vår bransje?»

Hva betyr det foreslåtte statsbudsjettet for vår bransje?

HSMAI og Norsk Reiseliv arrangerer digital debatt om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021

Torsdag 8. oktober 2020

Kl 17:00 – 18:00

Digitalt hjemmefra

Regjeringen har i dag onsdag 7. oktober lagt frem forslag til statsbudsjett for 2021. Med dagens betydelige utfordringer for reiselivsnæringen har det vel aldri vært større oppmerksomhet om hva som kommer i dette budsjettforslaget. Covid-19 har gjort reiseliv til en truet næring, hva tenker regjeringen å gjøre med de utfordringene i 2021? 

Vi har invitert et panel bestående av sentrale politikere fra Arbeiderpartiet og Venstre, sammen med NHO Reiseliv og Virke. Ordstyrer er Per-Arne Tuftin direktør i Norsk Reiseliv.

Vi vil i debatten diskutere hva som må til for at reiselivsnæringen skal holde hodet over vannet i 2021, og hvordan dette stemmer med regjeringens forslag til statsbudsjett og øvrige kompensasjonstiltak.

Du kan høre debatten live hjemmefra som streames fra Grand Hotel kl 17:00 – 18:00 torsdag 8. oktober 2020, eller se den på YouTube på hsmai.no og norsk-reiseliv.no i ettertid.

Paneldeltagere:

Åsunn Lyngedal
Stortingsrepresentant
Arbeiderpartiet

Ola Elvestuen
Stortingsrepresentant
Venstre

Astrid Bergmål
Leder
Virke Reiseliv

Kjersti Aastad
Politisk Rådgiver
NHO Reiseliv

Moderator:

Per-Arne Tuftin
Direktør
Norsk Reiseliv