To spørreundersøkelser

Ledere fra hotell-, reiseliv- og eventbransjen i Norge og over hele Europa inviteres til å delta i to viktige spørreundersøkelser i forkant av HSMAI Europe Curate sine to virtuelle konferanser som finner sted 3. og 4. november i år. Spørreundersøkelsen fokuserer på både diskriminering og mangfold i bransjen, samt fremtidens eventmarked. I tillegg vil den identifisere aktuelle utfordringer og potensielle løsninger bransjen står overfor – spesielt i lys av pandemien.

Det som kommer frem i undersøkelsene vil bidra til å danne grunnlag for diskusjon og agenda under HSMAI Europe Curate.

Vi ber deg svare på disse to undersøkelsene:

  1. Your vision on the future of Events – Resultatet presenteres 3. november som en del av Curate
  2. Diversity as an employer of talent within the hotel, event and travel industry in collaboration with Google Europe. Resultatet presenteres 4. november som en del av Curate 

Tusen takk for at du hjelper til og svarer på undersøkelsene.

Varme hilsener fra HSMAI Europe-teamet