Spørreundersøkelse om fremtidens eventmarked

Ledere fra hotell-, reiseliv- og eventbransjen i Norge og over hele Europa inviteres til å delta i en viktig spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen fokuserer på fremtidens eventmarked. I tillegg vil den identifisere aktuelle utfordringer og potensielle løsninger bransjen står overfor – spesielt i lys av pandemien.

Vi ber deg svare på følgende undersøkelse:


Your vision on the future of Events


Tusen takk for at du hjelper til og svarer på denne viktige undersøkelsen

Varme hilsener fra HSMAI Europe-teamet