Mindre matsvinn med ny teknologi

Norge har forpliktet seg til FNs bærekraftsmål om å halvere matsvinnet innen 2030. Mens nordmenn er blitt mer bevisste på matsvinn i hjemmene sine, er det fortsatt en utfordring for større restauranter og kantiner å rapportere på matsvinn. Nå får de hjelp av teknologien.

I Norge kastes det årlig cirka 350.000 tonn mat, og brorparten av dette relaterer seg til matsvinn utenfor den vanlige husholdningen.

Serveringsbransjen tar ansvar

For å nå bærekraftsmålet til FN, inngikk en rekke departementer og bransjeorganisasjoner en avtale om å kartlegge, redusere og rapportere på matsvinn i 2017. I tillegg har et stort antall aktører blitt med i Kutt Matsvinn 2020, som har som mål å få serveringsbransjen til å kutte matsvinnet med 20 prosent innen 2020.

– NHO Service og Handel, og hele serveringsbransjen, er opptatt av å redusere matsvinn. Det er bra for kloden og det lokale miljøet, og gjør godt for økonomien. Det å kaste mat som skulle vært spist, er noe som svir i hjertet for ledere og ansatte i våre bedrifter med kjærlighet til mat, sier Jorulf Brøvig Silde, bransjesjef forvaltning, drift og vedlikehold i NHO Handel og Service.

Han får støtte av sin kollega Morten Karlsen, direktør innkjøp og verving i NHO Reiseliv:

– Det er ingen tvil om at det er en utfordring for serveringssteder å til enhver tid ha oversikt og kontroll på alle gjøremål og rutiner. Matsikkerhet er noe av det viktigste bransjen tar på alvor, sier Karlsen.

NHO Handel og Service og NHO Reiseliv inngikk i fjor et samarbeid med eSmiley Norge, som leverer digitale verktøy som gjør det enklere for serveringssteder å gjennomføre og få oversikt over internkontroll, deriblant matsvinn.

– NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har jobbet tett med eSmiley, og har utarbeidet felles bransje-retningslinjer for hvordan et kjøkken enkelt og effektivt oppnår høy grad av hygiene og mattrygghet. Systemet er anerkjent av Mattilsynet, og vil gjøre våre medlemmer enda bedre rustet til å få et bredt smilefjes etter tilsyn, forteller Karlsen.

Reddes av ny teknologi

Compass Group er et av de store selskapene som er med i Kutt Matsvinn 2020, og har brukt eSmiley, blant annet for å få bukt med matsvinnet i sine kantiner og serveringssteder.

– Gjennom en tett og god dialog med Compass Group, besluttet vi å lage et nytt verktøy for reduksjon av matsvinn, sier Mari Blomberg, som er Country Manager i eSmiley Norge. Tilbakemeldingene fra Compass Group ble brukt til å utvikle den digitale matsvinn-løsningen FoodWaste, som nå er lansert for serveringsbransjen.

Her samles det inn data om maten som kastes i kjøkkenet, og man kan enkelt veie, registrere og redusere matsvinn. Serveringsstedene får oversikt over hvilke tiltak som vil bidra til å redusere matsvinnet, gir gode rapporteringsmuligheter og dokumentasjon på iverksatte tiltak. Alle data samles i én applikasjon.

– I et spennende samarbeid med eSmiley har vi utviklet dette elektroniske svinnregistrerings-verktøyet, som er igangsatt på utvalgte enheter hos oss, sier Nina Fuglesang, kvalitets- og miljøansvarlig i Compass Group. Hun forteller at ansvarlige ledere har gjennomgått et eget «svinnekspert-kurs», og at matsvinnet fra overproduksjon måles og registreres.

– Vi har iverksatt svinnreduserende tiltak i hele verdikjeden, bekrefter hun. I tillegg til det kjente konseptet Too good to go, har de også utviklet sitt eget konsept.

Med en portefølje på 10.000 Intern kontroll (IK) mat installasjoner på verdensbasis, hvorav rundt 1000 i Norge, ser eSmiley et stort potensial for FoodWaste i Norge.

Om eSmiley Norge:

Dansk selskap med eget kontor i Norge (Sjølyst)

Eies 30 prosent av Lilleborg

Online IK-Mat system for restauranter, hotell, kantine, matprodusenter

Ti års erfaring

Samarbeid med NHO Handel og Service og NHO Reiseliv

10.000 installasjoner, 1000 av disse i Norge

Norske kunder som COOR, TOMA, Compass Group, LAVA Gruppen, Fursetgruppen, Statholdergaarden, Oslo Raw

Internasjonale kunder som Joe & The Juice, Danish Crown, Shell, Fazer, Sodexo