HSMAI Weekly 41

Unge ledere

HSMAI i Norge har over mange år satt fokus på Unge ledere gjennom Unge Ledere kåringen. Nå har vi fått tilbakemeldinger fra noen av våre yngre medlemmer at de ser svært gjerne ser at vi fortsetter med dette. Og det er klart vi skal!

Utover dette ønsker de at HSMAI setter opp flere fagsamlinger for unge ledere hvor man kan bli inspirert faglig og også får nettverket på tvers av bransjen. Målgruppen er tenkt å være de som allerede er avdelingsledere eller GMs og at vi bruker samme alderskriterier som vi har for våre unge ledere kåringen. Altså til og med 35 år. Vi har gjort oss noen tanker om at disse samlingene må være etter jobb fra kl 17 – 20 feks. Vi tenker en foredragsholder hver gang og så nettverksbygging og dele kompetanse på tvers av bransjen. For å delta må bedriften være HSMAI medlem selvsagt.

Vi skal ha et digitalt møte torsdag 21. oktober for å diskutere dette initiativet.

Vi planlegger dette for Oslo, Amsterdam og London i første fase.

Er du i målgruppen for dette og finner dette interessant, ta gjerne kontakt med Marius hos oss på mfl@hsmai.eu eller 993 64 411.

Nyt helgen!

Med vennlig hilsen,

Ingunn Hofseth
President & CEO
HSMAI Europe