Juli-tall: Nordmenn kompenserte ikke for tapet av utenlandske turister

SSBs overnattingstall for juli viser en dramatisk nedgang i antall overnattinger på flere av Norges største reiselivsdestinasjoner. Antall overnattinger i Oslo sank med nær 50 prosent i juli sammenlignet med juli i fjor.  

– SSBs overnattingsstatistikk bekrefter at det har vært store regionale forskjeller når det gjelder hvilke destinasjoner som har tiltrukket seg gjester i sommer. Det er alarmerende å se at flere populære reisemål har hatt en såpass stor nedgang i overnattinger i juli – som er en svært viktig inntjeningsmåned for reiselivet. Det viser helt tydelig at nordmenn ikke klarer å kompensere for tapet av utenlandske turister på noen av våre viktigste reiselivsdestinasjoner, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold.  

Store regionale forskjeller 
Det var om lag 6,4 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i juli i år. Det er 3,1 prosent færre enn i juli i fjor. Tallet på norske overnattinger økte med 39 prosent, mens utenlandske overnattinger falt med 79 prosent. Det var store regionale forskjeller; I Agder og Møre og Romsdal økte tallet på overnattinger med henholdsvis 25 og 19 prosent, mens nedgangen var størst på Svalbard og i Oslo med henholdsvis 51 og 47 prosent.   

Reiselivsdirektøren gleder seg over at noen destinasjoner har hatt en god juli måned, men varsler en tøff høst for reiselivet:  

– Uten ferierende nordmenn og et Europa som nærmest er helt rødt, er hoteller og restauranter helt avhengig av at kurs og konferansemarkedet tar seg opp igjen til høsten. Men, så lenge det er en maksgrense på 200 er det få som booker større møter og konferanser. Vi har en klar forventning om at regjeringen snart vil åpne for større konferanser. Hotellene har gode veiledere for smittevern som gjør at de kan gjennomføre kurs- og konferanser med trygge rammer, sier Krohn Devold. 

Kompensasjon må komme raskt 
I mars svarte 63 prosent av NHO Reiselivs medlemmer at de vurderte det som en reell risiko at bedriften ville gå konkurs som følge av koronaviruset. I sommer gikk dette ned til 25 prosent, men i NHO Reiselivs siste medlemsundersøkelse er tallet stigende, nå 31 prosent (37 prosent i serveringsbransjen).  

NHO Reiseliv har lenge bedt om at dagens kompensasjonsordning blir videreført for reiselivet ut året. Regjeringen har lovet videre økonomisk støtte til reiselivet. Krohn Devold er krystallklar på at kompensasjon for tapte inntekter må komme på plass raskt:  

– Store deler av reiselivet har i praksis fått næringsforbud gjennom regjeringens restriksjoner, og nå har vi også fått bekreftet at flere av våre viktigste reiselivsdestinasjoner opplevde store økonomiske tap i sommer. Konkursfrykten stiger i takt med flere restriksjoner. Det haster å få på plass en ordning som støtter opp om levedyktige bedrifter, avslutter Krohn Devold.

Toppfoto: Kristin Krohn Devold, Administrerende Direktør i NHO Reiseliv